Lapsi mukaan töihin

-päivä 22.11.2019

På svenska

Barn med på jobbet-dag 22.11.2019

Det är viktigt för barnen att de får se och uppleva var de människor som är viktiga för dem jobbar och vad det betyder att jobba. Många barn vet kanske inte eller kan inte förklara vad de egna föräldrarna jobbar med. Det är också bra för arbetsplatserna att få se de anställdas barn.

Därför uppmuntrar barnombudsmannen, Centralförbundet för Barnskydd samt arbets- och justitieministeriet finländarna att fira en Barn med på jobbet-dag fredagen den 22 november 2019 under vecka för barnens rättigheter.

Modellen till Barn med på jobbet-dagen har tagits från motsvarande nationella dagar som firas ibland annat USA och Storbritannien. Barnombudsmannens kansli koordinerar planeringen av kampanjdagen i samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna.

Syftet med Barn med på jobbet-dagen är inte att låta barnet utföra ett egentligt arbete utan att låta honom eller henne få bekanta sig med en förälders eller annan närstående persons vardag.

Dagen behöver inte vara lång, till exempel en för- eller eftermiddag räcker bra. Under bekantningsdagen kan man till exempel ordna ett presentationstillfälle för barnen, introduktionsrundor eller någon aktivitet som hör samman med arbetsplatsens affärsområde.

Ta barnen med på jobb fredagen den 22 november! Anmäl din egen arbetsplats till kampanjdagen och utmana också andra att göra detsamma!