Lapsi mukaan töihin

-päivä 23.11.2018

Vanhempien työttömyys

Vanhempien työttömyys ei ole este lasten osallistumiselle Lapsi mukaan töihin -päivään.

Mikäli lapsen vanhemmilla ei ole työtä, myös isovanhempi/kummi/muu lapselle läheinen aikuinen voi ottaa lapsen mukaan omalle työpaikalleen.